Regulamin newslettera

 1. Usługa Newslettera jest świadczona drogą elektroniczną przez VIVERE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000738651, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272857177(dalej „Administrator”). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest VIVERE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6, tel.: +48 502 502 303, e-mail: kontakt@vivere.pl.
 3. Dane użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newslettera. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do aktywowania i subskrypcji Newslettera. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych dostępne w Polityce prywatności dostępnej tutaj.
 4. Świadczenie usługi Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu środkami komunikacji (email) elektronicznej wiadomości zawierającej materiały marketingowe Administratora, w szczególności dotyczących jego oferty, nowości lub akcji promocyjnych.
 5. Usługa Newslettera świadczona jest dla osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera podając adres email w formularzu zapisu do usługi Newslettera. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Subskrypcja usługi Newslettera rozpoczyna się z chwilą przesłania Administratorowi adresu email w formularzu zapisu do usługi. Przed zamówieniem usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności dostępną tutaj.
 7. Subskrypcja usługi Newslettera może być w każdym momencie anulowana bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny zawarty w każdym Newsletterze albo poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem na adres 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6/2U.
 8. Żądanie zaprzestania wysyłania Newslettera zostaje niezwłocznie potwierdzone przez Administratora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy zamówieniu usługi Newslettera.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@vivere.pl lub pisemnie na adres 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6/2U. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji.
 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://vivere.pl/.
 11. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy: